Metu konkurss

Saeimas nama atjaunošana, Rīgā, Jēkaba ielā 11

Aicina radošā konkursā izstrādāt Saeimas nama nākotnes redzējumu

Informācija presei
8.03.2024.

Aicina radošā konkursā izstrādāt Saeimas nama nākotnes redzējumu

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) sadarbībā ar Latvijas Arhitektu Savienību un Latvijas Republikas Saeimu izsludina metu konkursu par Saeimas nama atjaunošanu, aicinot nozares profesionāļus izstrādāt arhitektonisko vīziju par nama nākotnes izskatu un funkcionalitāti, lai paplašinātu parlamenta pieejamību sabiedrībai un saglabātu un izceltu vēsturiskās vērtības nākamajām paaudzēm.

Metu konkurss ir pirmais solis ceļā uz pārmaiņām, kas tuvākajos gados sagaida Latvijas parlamenta centrālo ēku. Ņemot vērā, ka Saeimas nams ir tehniski sliktā stāvoklī un tā izmantošana ir atļauta ne ilgāk kā līdz 2027. gada beigām, ir nepieciešams veikt kompleksus ēkas pārbūves un restaurācijas darbus. Saeimas nama atjaunošanas laikā daļa no parlamenta funkcijām tiks pārcelta uz citām telpām.

Saeimas nams ir ne tikai parlamentāriešu darba vieta, bet nozīmīgs valsts kultūras piemineklis, kura vērtības rūpīgi saglabājamas un nododamas nākamajām paaudzēm. Vienlaikus atjaunotajam Saeimas namam atvērta parlamenta tradīcija būs jāpaceļ jaunā kvalitātē, nodrošinot apmeklētājiem daudzveidīgas izziņas un līdzdalības iespējas.

Konkurss ir atklāts, un tajā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kā arī šādu personu apvienības. Lai kvalitatīvi īstenotu Saeimas nama pārbūves projektu un kultūras vērtību saglabāšanu, ir izveidota konsultatīvā padome, kurā pārstāvēti arhitektūras, mākslas, vēstures un būvniecības nozares profesionāļi. Padomes vadītāja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce norāda: “Latvijas Republikas Saeimas ēka nav tikai vērā ņemams arhitektūras piemineklis. Pārveides rezultātā tai  jātop par simbolu atvērtībai, pieejamībai  un demokrātijai.  Ceram ieraudzīt projektus, kuros jaunā izpratne un domāšana veiksmīgi sadzīvo ar cieņu pret vēsturisko substanci un saglabājamajām vērtībām.”

Saeimas nams uz tā atjaunošanas laiku ir nodots VNĪ, kam ir nepieciešamā profesionālā pieredze šāda mēroga būvniecības projektu īstenošanā. “Esam pagodināti par izrādīto uzticību VNĪ ēku atjaunošanas pieredzei un atbildīgi izturamies pret uzdevumu vadīt šīs Latvijas valstij īpaši nozīmīgās ēkas pārbūvi un restaurāciju un metu konkursa norisi. Arhitektiem tā ir lieliska iespēja parādīt savu varēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un funkcionālu telpu un interjera risinājumu, vienlaikus saglabājot vēstures liecības. Piedāvājumu sagatavošanai ir atvēlēti vairāki mēneši un esmu pārliecināta, ka konkursa rezultātā iegūsim labāko, arhitektoniski un funkcionāli pārdomātāko, ilgtspējīgāko Saeimas nama atjaunošanas vīziju. Tad ēka atdzims jaunā kvalitātē un tā varēs kalpot un darīt godu Latvijas valstij vēl simtiem gadu,” norāda VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova.

Iesniegtos risinājumus vērtēs žūrija arhitekta, Latvijas Nacionālās bibliotēkas padomnieka arhitektūras un kultūrpolitikas jautājumos Jāņa Dripes vadībā. Arhitekti tiek aicināti iesniegt savus piedāvājumus metu konkursam līdz 2024. gada 18. jūnijam. Konkursa nolikums, informācija par godalgu fondu un cita konkursa dalībniekiem nepieciešamā informācija pieejama vietnē www.jekaba11.metukonkurss.lv. Metu konkursa rezultāti provizoriski būs zināmi augusta beigās.

Saeimas nama pārbūves laikā būs jāuzlabo ēkas energoefektivitāte un jāievieš mūsdienīgi vides pieejamības risinājumi, ievērojot universālā dizaina principus. Vienlaikus Saeimas namā jāsabalansē klasiskās, tradicionālās vērtības ar mūsdienīgiem akcentiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem, nodrošinot aktuālajām prasībām atbilstošu darba vidi.

Nozīmīgākās ēkas tehniskās problēmas patlaban saistās ar hidroizolācijas trūkumu, konstrukciju stiprību un novecojušajām inženierkomunikācijām. Būtiskākie kapitālieguldījumi būs nepieciešami, lai ierīkotu pamatu hidroizolāciju, pastiprinātu pamatus un pārsegumus un atjaunotu inženiertīklus.

Video par Saeimas nama tehnisko stāvokli:

Plašāka informācija par metu konkursu:

VAS „Valsts nekustamie īpašumi”

Korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas daļa E-pasts: komunikacija@vni.lv; tālr. 20235301

Aicina radošā konkursā izstrādāt Saeimas nama nākotnes redzējumu
Scroll to top